Koor en Orkest

Het orkest bestaat uit leerlingen en docenten die onder leiding van de altijd enthousiaste Hans Lammers samen repeteren. Het koor is bezig met het instuderen van de liedjes onder leiding van Gerja van der Beek.

Elke vrijdagmiddag klinken de mooie klanken van koor en orkest door de aula. Kom gerust eens luisteren!